Laadunhallinta

nopeusrajoitus1

LAADUNHALLINTA

Laatumääritykset ja laadunvarmistus ovat ensiarvoisen tärkeitä Wantchinin tuotantoprosesseille.Tuotteille tehdään laadunvalvontatestit ennen tuotannon aloittamista ja myös ennen kuin ne myydään asiakkaille.Tuotantoprosessien aikana tehdään myös laadunvalvontatestejä, joilla varmistetaan, että valmistetut tuotteet täyttävät laatuvaatimukset.

Yleensä laadunvalvonnasta vastaa Wantchinin oma laadunvalvontatiimi, joka suorittaa laajat testaus- ja tarkastusmenettelyt.Wantchin vaatii myös kolmannen osapuolensa järjestämään erityiset testit jokaisessa valmistuspaikassa sen varmistamiseksi, että kaikki tuotteet ja komponentit täyttävät kunkin tuotemerkin tuotespesifikaatiot ja laadunvalvontastandardit.Jos tuotteet palautetaan tai vedetään takaisin, kyseiset tuotteet analysoidaan ja tutkitaan, ja Wantchin ottaa yhteyttä kolmansien osapuolien toimittajiin varmistaakseen, että asiaan liittyviä ongelmia ei ilmene myöhemmin.